Texas holdem poker portal - osnove pokera, pravila igre, rakeback i bonusi
 
 
Facebook MSN Forum

 

 
Hand ranking

Ovo je renking handova u pokeru poredanih od najjačeg do najslabijeg mogućeg handa:

Royal Flush
- AKQJT sve u istom znaku (npr. As, Kralj, Dama, Dečko i Desetka sve u srcu)

Straight Flush
- pet uzastopnih karata u istom znaku (npr. 65432 sve u srcu)

Four of a Kind
- četiri karte jednake jakosti i jedna slučajna karta (npr. četiri sedmice, 7777J)

Full House
- tri karte jednake jakost plus još jedan par (npr. tri Kralja i dvije Dame, KKKQQ)
 
Flush
- bilo kojih pet karata u istom znaku (npr. AJ742 sve u kari, tj. dijamantu)
 
Straight
- pet uzastopnih karata u bilo kojim znakovima (npr. 98765)

Three of a Kind
- tri karte jednake jakosti i dvije bilo koje karte koje ne čine par (npr. tri Kralja, KKK75)

Dva Para
- samo ime kaže, dva para i jedna slučajna karta (npr. dva Dečka i dvije Desetke, JJTT2)

Par
- dvije karte jednake jakosti i tri slučajne karte (npr. dva AA, AA843)

High Card
- bilo koji hend u kojem nemate baš ništa od gore navedenog, tada je jakost vašeg henda jednaka jakosti najjače karte koju imate u ruci

Osnove pokera:
Najvažniji poker termini
Osnovni stilovi poker igrača


 

 
 
ebook