Texas holdem poker portal - osnove pokera, pravila igre, rakeback i bonusi
 
 
Facebook MSN Forum

 

 
Texas Holdem poker

Texas Holdem poker je trenutno najpopularniji oblik pokera u svijetu a mnogi ga smatraju najzahtjevnijim i najzanimljivijim oblikom pokera za igranje. U prilog tome govori i činjenica da se o prvaku svijeta odlučuje upravo na Texas Holdem poker stolovima.

Texas Holdem možete igrati na PartyCasino stranici i dobiti 750 EUR bonus dobrodošlice.

Texas Holdem poker - pravila igre

Texas Holdem poker igre odvijaju se tako da svi igrači dobiju po 2 karte koje samo oni mogu vidjeti (tzv. “Hole cards” ili “Pocket cards”). Nakon toga se na stol postavlja 5 zajedničkih karata (tzv. “Community cards”) a cilj Texas Holdem poker igre je sastaviti najbolji mogući hend od 5 zajedničkih karata na stolu i 2 karte koju igrač drži u ruci. Za sastavljanje henda mogu se koristiti 2 karte u ruci i 3 karte sa stola ili 1 karta u ruci i 4 karte sa stola ili nijedna karta u ruci i svih 5 karata sa stola.

U Texas Holdem poker igri postoje 4 runde ulaganja novca.

Pre-Flop (prije flopa):

Prije nego se počne sa igrom, igrači koji se nalaze na pozicijama Big Blinda i Small Blinda moraju na stol uložiti svoje forsirane uloge, visina kojih ovisi o stolovima na kojima se igra. Nakon toga, djelitelj djeli 2 karte svakom igraču pri čemu svaki igrač može vidjeti samo svoje pocket karte. Kad se karte podjele slijedi ulaganje a prvi na redu je igrač koji se nalazi iza Big Blinda, na prvoj poziciji (tzv. “Under the Gun” pozicija). Da bi sudjelovao u igri, igrač mora ili platiti iznos big blinda (call) ili podići na veći iznos (raise) u protivnom mora odustati (fold).

Nakon što svi igrači koji nisu odustali, call-aju sve uloge, Pre flop igra je završena i slijedi…

Flop:

Djelitelj okreće prve 3 zajedničke (community) karte, i to se naziva Flop. Ovoga puta, ulaganje započinje Small Blind ili ako je on odustao od igre prije flopa, tada je prvi na redu igrač lijevo od djelitelja (Dealera ili Buttona). U Fixed limitu, za ulaganje na flopu, koristi se mali ulog. Na 2$/4$ stolovima, to je 2$.

Turn:

Sada se na stol okreće četvrta zajednička karta i opet se ponavlja ulaganje. Ovoga puta, na Fixed limit stolovima koristi se veliki ulog, od 4$. U No limitu, nema ograničenja.

River:

Na stol se postavlja peta zajednička karta i još jednom se ponavlja ulaganje.

Showdown:

Nakon što su sva ulaganja na riveru call-ana i ako je u igri ostalo više od jednog igrača, dolazi do Showdowna ili pokazivanja handova. Svoj hend tj. svoje pocket karte prvo pokazuje igrač koji je zadnji napravio bet ili raise na zadnjem krugu ulaganja (riveru). Ako nitko nije napravio bet ili raise, karte pokazuje prvo igrač lijevo od djelitelja (Dealera). Karte preostalih igrača se zatim automatski otkrivaju i to redom u smjeru kazaljke na satu osim ako je njihov hand slabiji od prethodno pokazanog handa. U tom slučaju, igrač može sam odabrati da li će pokazati svoje karte ili ne (ako ne pokaže, to se zove “muck”). Najboljih 5 karata osvaja pot. U slučaju da više igrača ima isti hand, pot se dijeli između njih.

Poker pravila igre - ostale varijante:
Omaha
Razz
5 Card Draw
7 Card Stud
HORSE
Triple Draw
Crazy Pineapple
Badugi


 
 
ebook